Tjänstehundar

Tjänstehundar är en stor hjälp för samhället

I totalförsvaret ingår den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Brukshundsklubben. Bland deras uppgifter ingår att rekrytera samt utbilda både hundar och personal. Tjänstehundar brukar indelas i räddnings- och patrullhundar. Lokala brukshundklubbar håller vanligen i utbildningarna. Vid sidan av tjänstehundar finns även terapihundar som fyller en nog så viktig funktion i samhället. Terapihundar motiverar äldre och sjuka genom sin blotta närvaro, och studier har visat att djur överlag har en positiv verkan på den mänskliga kroppen och dess sinnen.

Tjänstehundar i kategorin räddningshundar söker efter försvunna människor. Hundens välutvecklade luktsinne är ofta avgörande för att räddningsinsatsen ska lyckas. Utomlands räddningshundar vid exempelvis jordbävningar, där hunden får i uppgift att lokalisera var människor blivit instängda för att underlätta räddningsarbetet. Det finns inte några begränsningar för vilka hundar som ka bli räddningshund, provet är även öppet för hundar som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben.

Patrullhundar är privatägda hundar som utbildats tillsammans med sin ägare i kurser som Svenska Brukshundsklubben arrangerat. När hunden blivit godkänd i provet för Tjänstehundcertifikat hamnar hunden i register hos Försvarsmakten. Det innebär att hunden kan bli inkallad till tjänstgöring. Hunden får sedan patrullera tillsammans med Försvarsmakten och hjälpa dem att hitta gömda människor eller gömd utrustning.

Svenska Brukshundsklubben har kurser för både patrullhundar och räddningshundar. Nästan uteslutande kan den lokala brukshundsklubben utbilda dig och din hund, vilket innebär att du undkommer långa och onödiga resor. Utbildningen kräver viss erfarenhet i form av tidigare utbildningar. Åtminstone underlättar det betydligt.

Det finns ingen ras som passar bättre som tjänstehund än någon annan. Istället är det individens egenskaper som är avgörande. Hunden måste kunna snabbt ställa om från att vara avslappnad till att vara fokuserad, annars riskerar utbildningen att inte gå vägen. Hunden riskerar dessutom att bli utmattad både fysiskt och psykiskt om den inte kan slappna av.

Om din hund ska kunna bli tjänstehund behöver arbetet mot detta mål inledas i tidig ålder, eftersom certifikat för tjänstehund inte tilldelas hundar över fem år. Dessutom måste statusen vara godkänd på hundens höfter och armbågar. Reglerna är till för hundens välmående. Var aktiv på brukshundklubbens olika kurser och arbeta medvetet mot ditt mål – då kommer det att gå vägen!

tjänstehundar