Vallhundar

Vallhundar är kloka och orädda

Valla betyder att kreatur betar på områden som saknar hägn. Hundar särskilt lämpade för vallning av kreatur kallas för vallhundar. De fyller således en viktig funktion för att kreaturen ska vara samlade och inte försvinna åt olika håll. Långt tillbaka i tiden hade man behov av två hundar, en liten och snabb hund som kunde hålla fåren samlade samt en större hund som kunde avskräcka vargar. Det resulterade till slut i en blandning av dem båda, vilket idag kallas för herdehund.

Den mest kända av vallhundar är Border Collien. Andra skickliga vallhundar är Berger des Pyrénées samt Australian stock dog. Hundägare tror ibland att hunden som håller människor samman under exempelvis promenader har vallhundsanlag är fel, eftersom vallhundar uteslutande intresserar sig för djur. Om hunden istället uppvisar stort intresse för djur, som får och nötkreatur, är det ett bättre bevis på att hunden har vallhundsanlag. De flesta vallhundar har emellertid förlorat den starkaste vallhundsinstinkten på grund av människans avel.

I Svenska Kennelklubbens hundrasguide återfinns vallhundar i den första gruppen tillsammans med boskaps- och herdehundar. Tre vallhundar som särskiljer sig från mängden är Bergamasco, Komondor och Puli. Bergamasco och Komondor är förvisso herdehundar, men Puli är en ungersk vallhund som precis som övriga två har ett sällsamt utseende. De ser ut att anammat Jamaicas reggaekultur eftersom pälsen bildar band och snören.

Puli är som redan nämnt en ungersk vallhund. Rasen passar utmärkt för både agility och lydnad, men även som sällskapshund. Den är mycket klok och orädd, lättlärd och glad. Eftersom den använts som vakthund genom åren finns viss vaktinstinkt kvar. Vad som utmärker rasen är pälsen som bildar band och snören innan hunden är ett år. Så som pälsen ser ut kan man tro att pälsen all omvårdnad den kan få – vilket är fel eftersom pälsen inte fäller. Det har också visat sig att rasen passar de flesta allergiker, även om det kan skilja sig mellan olika individer.

vallhundar